Zurück  ][  E-Mail

[ADtranz Mietlok "Weisser Beer" rangiert im November 2000 in Stuttgart Vaihingen]

ADtranz Mietlok "Weisser Beer" rangiert im November 2000 in Stuttgart Vaihingen; © Uwe aus Stuttgart